Γραφεία Τελετών "Γαλήνη" 2397025800 6977530950 6932477540

Το Πιστοποιητικό ‘’Εταιρείας Υψηλής Αξιοπιστίας’’ χορηγείται στις επιχειρήσεις που έχουν άψογη εικόνα μεταξύ πολιτών και συνεργατών τους. Η διαδικασία πιστοποίησης βασίζεται σε μια καινοτόμο μέθοδο που ονομάζεται Ο.Τ.Ι. (Οpinion & Trust Index), με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών διαδικτύου.

Ημερομηνία Έκδοσης: 23/06/2020

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΓΑΛΗΝΗ

ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΗΤΙΚΟ ‘’ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ’’

Για την άψογη εικόνα & ηθική επιχειρηματική προσέγγιση προς τους πελάτες & συνεργάτες