Γραφεία Τελετών "Γαλήνη" 2397025800 6977530950 6932477540
Δικαιολογητικά εξόδων κηδείας: Ταμείο Νομικών
23 Ιουνίου, 2020(0)Commentsgrafeiateleton-galini.gr

Δικαιολογητικά εξόδων κηδείας: Ταμείο Νομικών

Συμβουλευτείτε το Ταμείο Υγείας Νομικών. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ: Απόδειξη Παροχής Υπηρεσι

Read more
Δικαιολογητικά εξόδων κηδείας: Ταμείο ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
23 Ιουνίου, 2020(0)Commentsgrafeiateleton-galini.gr

Δικαιολογητικά εξόδων κηδείας: Ταμείο ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η κάθε τράπεζα έχει και το δικό της σύστημα καταβολής των εξόδων κηδείας. Οδηγίες δίνονται από το Τ

Read more
Δικαιολογητικά εξόδων κηδείας: Ταμείο Ο.Γ.Α.
23 Ιουνίου, 2020(0)Commentsgrafeiateleton-galini.gr

Δικαιολογητικά εξόδων κηδείας: Ταμείο Ο.Γ.Α.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ: Θεωρημένη απόδειξη εξόδων κηδείας από το Γραφείο Τελετών Βιβλιάρι

Read more
Δικαιολογητικά εξόδων κηδείας: Ταμείο Δημοσίου
23 Ιουνίου, 2020(0)Commentsgrafeiateleton-galini.gr

Δικαιολογητικά εξόδων κηδείας: Ταμείο Δημοσίου

Ταμείο δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, Υπουργείου Οικονομικών, Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, Διευ

Read more