Γραφεία Τελετών "Γαλήνη" 2397025800 6977530950 6932477540